Galaxnytt

Nyheter från hela Galaxen

Värdegrundsveckorna

Vi på Galaxskolan har i början av varje termin fem veckor då vi tänker lite extra på våran värdegrund och dess regler. Varje vecka så fokuserar varje klass på en och samma regel och gör någon uppgift om den varje dag.
Våra regler är simpla men väldigt viktiga att följa, de regler som eleverna och lärarna på Galaxskolan bör följa är: Ta ansvar, vara schysstatt utvecklas, må bra och bry sig om.
Anledningen till att vi har dessa regler är för att alla på Galaxskolan ska sträva efter de så att de och alla omkring de mår bra.
Idén med värdegrundsveckorna är även att få de nya eleverna att förstå hur vi arbetar. Det är också viktigt att se hur sammanhållningen i klasserna blivit efter dessa veckorna.

Alla barnen på Galaxskolan har tillsammans klippt ut och ritat olika havsfigurer som de skrivit en värdegrunds regel på och förklarat vad just den regeln betyder för de. Sedan har lärarna satt ihop alla figurer och hängt upp de på en trä stång med olika träpinnar som ”grenar” och så har alla elevernas figurer bildat ett träd fullt av olika åsikter. Detta ”träd” står i längst ner i hallen för att påminna alla elever och lärare om hur man ska handla och bete sig.


 

Intervju med elever

Men vad tycker eleverna om dessa veckor?
Har det blivit någon skillnad på hur klasskamraterna beter sig mot varandra?
Vill de fortsätta med dessa veckor?

Utav de elever i sexan som jag har intervjuat så har det kommit fram att de flesta faktiskt gillar värdegrundsveckorna eftersom att de tycker att det är bra att bli påmind om hur vi arbetar på denna skola och hur vi bör behandla våra kamrater.

De flesta enades även om att de tråkigt nog inte tycker att värdegrundsveckorna har hjälpt så mycket när det handlar om hur de i klassen sköter sig. De tycker inte att eleverna i klassen tar veckorna på tillräckligt stort allvar. Vissa utav de vill även att vi ska göra något mer än bara värdegrundsveckor för att få alla att må bra.

Men några tycker att faktiskt veckorna har hjälpt och att eleverna i klassen fokuserar mer på skolan och inte så mycket på att bråka så mycket.

Nästan alla som jag har intervjuat vill ha kvar värdegrundsveckorna eftersom att de tycker att det är viktigt att tänka på de extra mycket så att elever och lärare tillslut förstår att de är det som gäller här på Galaxskolan, så att ingenting dumt händer. Dock så kanske man ska fokusera mer på sammanhållningen i klasserna istället för att först fokusera på hur hela skolan beter sig tillsammans.

Det är bara en person som inte vill ha kvar värdegrundsveckorna eftersom att elever i klassen inte verkar ta de på allvar. Personen tycker inte att det hjälper och tror inte att det kommer att hjälpa i framtiden.

Av: Nicole

 

»

© 2018 Galaxnytt. Tema av Anders Norén.